Tropikalistički manifest

1. Tropikalizam je Tropikalizam 2. Svaki Tropikalizam je hedonizam, ali svaki hedonizam nije Tropikalizam 3. U Tropikalizmu svaki dualizam je troičan, pa se zato kaže: Ti i ja smo troje! 4. Tropikalisti obožavaju žene, broj 17 i dobru kapljicu 5. U Tropikalizmu sve materijalno je nedeljivo, a sve duhovno deljivo 6. Cilj Tropikalizma je dobar […]